لطفا صبر نمایید...

اقدامات پژوهشی درباره پاسداشت زبان فارسی آغاز شده است

شناسه:25

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با اعلام اینکه این شورا اقدامات پژوهشی در زمینه پاسداشت زبان فارسی را آغاز کرده، گفت: با انجام پژوهش در این زمینه می توان به صورت ریشه ای به زیرساخت های فرهنگی در این زمینه پرداخت.

محمود شالویی با بیان این مطلب افزود: کارگروه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی امسال چند جلسه پی در پی به صورت مجازی و حضوری با اعضای خود برگزار کرده و در آخرین جلسه این کارگروه درباره اینکه برای ثبت تقاضاها در بدو ورود باید به صورت قانونی عمل کنیم تا از اسامی فارسی استفاده کنند، بحث شد.

وی تصریح کرد: باید بدانیم تاکنون در این زمینه چه اتفاقی افتاده و چه باید کنیم و اینکه با اسامی غیر فارسی که از قبل استفاده شده، با برنامه ریزی دقیق و بر اساس قانون رفتار کنیم تا بتوانیم با کمترین تبعات، قانون استفاده از اسامی و واژگان فارسی را اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر اهتمام تمامی دستگاه ها به ویژه دستگاه های عضو کارگروه پاسداشت زبان فارسی برای استفاده از اسامی  فارسی، ادامه داد: در این زمینه باید مانع نفوذ واژه های بیگانه شویم و اصناف هم باید در بدو ورود بدانند که باید از واژه های فارسی برای تابلوهای اماکن و صنف خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه شاید این سوال پیش آید که اصنافی که از گذشته از برخی اسامی و واژه های غیر فارسی استفاده کرده و با آن ها باید چگونه برخورد شود تا اسامی غیر فارسی را به فارسی تغییر بدهند، گفت: تاکید این شورا بر این است که قانون استفاده از اسامی فارسی باید به صورت قاطع اجرا شود و برای این امر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی ارسال کردند و در آن بر ضرورت انتخاب نام ایرانی برای متقاضیان در سامانه پذیرش تقاضای اتحادیه اصناف کشور تاکید شد. پس از ارسال این نامه مقرر شد تا نظر هیات مقررات زدایی در این زمینه دریافت شود و در پاسخ به این نامه، اعلام شد که شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در این زمینه می تواند اقدامات قانونی خود را داشته باشد.

شالویی در عین حال تصریح کرد: در این زمینه از همه به ویژه دستگاه های دولتی انتظار می رود تا قانون در این حوزه را رعایت کنند و امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه ها، نهادها و وزارتخانه ها در این زمینه که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده موفق عمل کنیم.

وی افزود: استفاده از اسم و واژه ها باید بر اساس قانون استفاده از اسامی فارسی باشد و اصناف هم هر جا ابهام داشتند از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراکز قانونی پیگیری کنند.

شالویی در ادامه گفت: با تقدیر از خدمات این روزهای وزارت بهداشت تقاضا داریم در اقلام پزشکی و بهداشتی از واژه های فارسی استفاده کند. به عنوان مثال این روزها جعبه اکثر ماسک ها که به فروش می رسد با اسامی خارجی است و باید به اینگونه موارد توجه داشت.

وی در ادامه همچنین با تشکر از همکاری های سازمان صدا و سیما افزود: این سازمان در پخش آگهی های تبلیغاتی باید به استفاده از اسامی و واژه های فارسی توجه داشته باشد.

شالویی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قانون استفاده از اسامی فارسی مصمم است و به هیچ وجه از آن دست برنمی دارد و از تمامی دستگاه ها درخواست می کند در این زمینه همکاری های لازم و جدی را داشته باشند.

در این جلسه برخی از اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

همچنین در این جلسه مصوب شد تا سازمان ثبت احوال در نامگذاری اسامی از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند. درج نام در ابتدای هر تقاضایی به ویژه در سامانه اصناف از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه همچنین بر تهیه مهر و استفاده آن در گواهینامه سازمان ثبت اسناد با همفکری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان ثبت اسناد تاکید شد.

منبع: روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ابتدا یک سطر را انتخاب نمایید